Naar Home...
Naar Bevers...
Naar Esta's...
Naar Scouts...
Naar R.S.A....
Naar Jopi's...
Naar Goms...
Naar Leiding...

Aansprakelijkheid


De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel we trachten juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekken we expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

De St. Jozefgroep garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Wanneer de St. Jozefgroep hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, waaronder eventuele links naar individuele scoutinggroepen, stichtingen en steunpunten, betekent dit niet dat St. Jozefgroep de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of instaat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. De St. Jozefgroep aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door ons niet geverifieerd.

De St. Jozefgroep behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van deze tekst, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van deze tekst, is gewijzigd.